Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС

Бизнес финансиране

Имате успешен бизнес, доказал се във времето, и идеи за бъдещото му развитие?
Но имате и необходимост от по-голяма гъвкавост и свобода?

Успешният бизнес разчита на сигурен финансов партньор

Бизнес финансиране
от 1 000 лв. до 65 000 лв.

  • За какво може да се използва?
  • За кого е предназначен?
  • Предимства

За какво може да се използва?

Цели на финансирането
Оборотни средства Откриване на нови обекти Покупка на търговски обекти Инвестиции в активи Закупуване на материали и оборудване Погасяване на задължения към НАП

За кого е предназначен?

Собственици на микро и малък бизнес в сферата на:
  • Търговията;
  • Услугите;
  • Дребното производство;
Собственици на микро и малък бизнес, които имат необходимост от финансиране за оборотни и инвестиционни цели;
Стартиращ бизнес

Предимства

Равни
месечни
вноски
Възможност за гратисен период при инвестиционния кредит
Индивидуален подход към различните типове бизнеси
Възможност за рефинансиране на текущи задължения

За повече от 18 г. Финансирахме над 47 000 бизнес проекта на обща стойност над 80 000 000 лв.

Кандидатствайте за Бизнес финансиране

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: