Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС

Ипотечно бизнес финансиране

Получете предварително одобрение след само 3 стъпки!

1
начало
2
Определяне размерът на кредита
3
попълване на лични и бизнес данни

Попълнете празните полета, за да активирате бизнес калкулатора.
Така ние ще можем да ви предоставим най-добрия съвет спрямо вашите индивидуални потребности.

Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Бизнес кредит 1, като конфиденциална информация!

Средно месечен оборот
Брой работни дни
Стойност на притежаваното имущество, лв.
Среден % надценка
Средно дневен оборот
Размер на притежаваната стока, лв.

Брой заети в бизнеса

Натиснете бутона, за да се появи Бизнес калкулатора.

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: