Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС

Ипотечно земеделско финансиране

Получете предварително одобрение след само 3 стъпки!

1
начало
2
Определяне размерът на кредита
3
попълване на лични и бизнес данниЗанимавам се с тази дейност от (година)
Брой заети в бизнеса
(на трудов или граждански договор)
Доходи в домакинството (месечни)

Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Бизнес кредит 1, като конфиденциална информация!

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: