Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС

Земеделско финансиране

От началото на 2007 г., насочихме финансови средства, за да подпомогнем селскостопанските производители. На база натрупания опит, проведените пазарни проучвания и получената обратна връзка от нашите клиенти, ние създадохме нови възможности за земеделските производители

Успешният бизнес разчита на сигурен финансов партньор

Земеделско финансиране
от 1 000 лв. до 65 000 лв.

  • За какво може да се използва?
  • За кого е предназначен?
  • Предимства

За какво може да се използва?

закупуване на семена, торове, препарати закупуване на селскостопански сгради, техника и инвентар изграждане и оборудване на оранжерии Погасяване на задължения закупуване на мпс изграждане или ремонт на селскостопански сгради Увеличаване броя на отглежданите животни

За кого е предназначен?

Земеделски стопани, търсещи възможност да кандидатстват за финансиране от 1 000лв. до 65 000лв.;
Земеделски стопани, които могат да предложат различни видове обезпечение;
Земеделски стопани, които не могат да предложат обезпечение, но могат да създадат група от минимум трима човека и да кандидатстват заедно;

Предимства

Гъвкав погасителен план
Различни варианти на обезпечение
Индивидуален подход към различните типове Агробизнеси
Възможност за рефинансиране на текущи задължения

За повече от 18 г. Финансирахме над 47 000 бизнес проекта на обща стойност над 80 000 000 лв.

Кандидатствайте за Земеделско финансиране

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: