Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС
>
> Извънредната ситуация, изисква извънредни решения! УСТОИ Бизнес кредит 1 е близо до вас!
01.04.2020

Извънредната ситуация, изисква извънредни решения! УСТОИ Бизнес кредит 1 е близо до вас!

Уважаеми клиенти и партньори,

УСТОИ Бизнес кредит 1 продължава своята подкрепа, насочена към запазване на бизнеса на своите клиенти. Още от 16.03.2020г. в първите дни на обявеното извънредно положение, ние започнахме да прилагаме индивидуален подход, насочен към облекчаване на плащанията на тези клиенти, чиито бизнес е пряко повлиян от текущата ситуация.  При необходимост, всеки може да установи контакт с нашия представител по места, за да се намери решение в тази сложна за всички ни обстановка.

Уверени сме, че всички наши клиенти не само мислят как да преминат през кризата, но и как ще продължават бизнеса си след нея! Това предполага разумен подход към текущите си кредитни задължения с цел запазване на добра кредитна история. Само по този начин може да се разчита и в бъдеще на наша подкрепа за възстановяване на бизнеса след дните на застой.

Очакваме да сте във връзка с нас – ние имаме готови и конкретни решения за всеки от вас! Нашите представители са налични, офисите са отворени, като за среща е необходима предварително уговорка за дата и час с нашия представител и при спазване на приетите здравни и хигиенни норми.

Предприемете мерки за съхранение на вашия бизнес, търсете нови възможности за него!

Пазете се здрави! Мислете за живота след кризата!

Екипът на УСТОИ Бизнес кредит 1

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: