Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС
>
> Важно за клиентите на УСТОИ Бизнес кредит 1!
12.12.2018

Важно за клиентите на УСТОИ Бизнес кредит 1!

Предвид настъпили промени в  обслужващата ни банка, сметката на УСТОИ АД има нов IBAN: BG95UBBS88881000853708. Старият IBAN на сметката ни в несъществуващата вече СИБАНК ще бъде активна до края на 2018 г., но е възможно банкови служители да откажат да обработват суми по нея.

За нашите клиенти ние сме договорили преференциална банкова такса в размер на 1.30 лв. за вноски на суми по банковата ни сметка. Тази договореност следва да бъде уважена от служителите на обслужващата ни банка.

Информирайте ни незабавно за всички случаи на проблеми при разплащания с нас чрез клонове на ОББ АД!

С оглед улесняване на разплащанията с нас, ние подписвахме договор с Изипей. Всеки наш клиент може да внесе дължимата погасителна вноска чрез всяка каса на Изпей при преференциални условия. Важно е вносителят на паричната сума към нас да съобщи своето ЕГН на касата на Изипей, за да може плащането да се отрази веднага и да се възползва от договорените преференциални такси.

Информирайте ни незабавно за всички случаи на проблеми при разплащания с нас чрез каси на Изипей!

С пожелание за успешни бизнес дела!

Екипът на УСТОИ Бизнес кредит 1

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: