Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС
>
> БЕЗЛИХВЕНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОТЛИЧЕНИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018г.
29.06.2018

БЕЗЛИХВЕНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОТЛИЧЕНИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018г.

Създаденият от УСТОИ Бизнес кредит 1 конкурс за идейни бизнес проекти „Кажи идеите си на глас“ 2018г. предостави за пета поредна година възможност на собствениците на микро и малък бизнес, както и земеделски производители да реализират новите си проекти за развитие като ги подкрепи с безлихвено финансиране.

От 2013 г. по линия на конкурса  безлихвено са подкрепени 26 проекта на български предприемачи на обща стойност от 510 660лв. Тази година „Кажи идеите си на глас“ отличи още 5 големи победили, които ще получат възможността безлихвено да реализират своите проекти за развитие на бизнеса.

Ето и кои са победителите за 2018г.:

Венцислав Евгениев, Проект „Производство на фуражни пелети и пелети за отопление“, гр. Перник

Даниела Диманова, Проект „Приказки на глас“, гр. София

Десислава Ленкова, Проект „Веселите пръсти - АРТ работилница“, гр. София

Красимир Димитров, Проект „Изграждане на леглова база към МЦ "Оxsidia", гр. Велико Търново

Мирослава Николова, Проект „Gogle play апликация“, гр. София

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!!!

Журито на конкурса разгледа всички подадени заявки и взе своето решение на базата на предварително обявени критерии, а именно:

  • Социален ефект на Проекта, което е носи най-много точки;
  • Реализируемост на Проекта;
  • Икономически ефект от реализация на Проекта;
  • Качество на Заявката за участие;

Проектите на победителите отговарят в максимална степен и на 4-те поставени критерия като са оценявани по отделните критерии по петобална скала.

Изборът не беше лесен, но ние от  УСТОИ Бизнес кредит 1 смятаме, че крайният резултат от проведения конкурс е да подкрепим едни наистина ценни за обществото и реализируеми бизнес проекти.

Всеки от победителите може да се възползва от безлихвено финансиране за осъществяване на своя проект като за целта в срок до 31.07.2018 г. е необходимо да подаде искане за бизнес финансиране в съответния офис на УСТОИ Бизнес кредит 1.

Важно!

Всички спечелили финалисти трябва да отговарят на изискванията на УСТОИ Бизнес кредит 1 от гледна точка на кредитна история, размер на бизнес, предложено обезпечение и условия за кандидатстване. В случай, че обявените победители в конкурса по някаква причина не успеят да покрият изискванията, УСТОИ Бизнес кредит 1 ще обяви и второ класиране в срок до 15.08.2018 г.

За нас всички участвали проекти са ценни - и тази година решихме да дадем поощрителни награди на всички класирани заявки! Всеки класиран участник може да реализира своя бизнес проект на промоционална цена и при изгодни условия.

Свържете се с наш специалист в най-близкия офис на УСТОИ Бизнес кредит 1 и ще получите допълнителна информация.

Обявените преференциални условия за класираните участници в конкурса са в сила до 31.07.2018 г.

Благодарим за участието, прекрасните идеи и възможността да ги реализираме заедно!

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: