Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС
>
> Когато правиш добро, дори да е малко, то никога не е напразно!
12.04.2017

Когато правиш добро, дори да е малко, то никога не е напразно!

Какво за вас е добро дело? Задавали ли сте си някога този въпрос?

Искаме да ви разкажем за една наша инициатива, която вече 2 години успяваме да осъществим благодарение на нашия приятел Пламен Митичев.

Той e IT специалист, които обича да помага на деца и хора в неравностойно положение. Пътищата ни се пресякоха покрай общата ни мисия –да помагаме.

В началото на месец март започнахме с нова благотворителна акция насочена към Помощно Училище "Станата" (за деца с умствена изостаналост), гр. Нови Искър.

Идеята на тази акция беше свързана с по-нататъшното използване на част от старите ни, но годни компютри и монитори. Поетата инициатива се осъществи с цел да бъдат подпомогнато училище, което няма бюджет да оборудва учебните си кабинети и стаи с компютри.

За да предоставим компютрите на децата от ПУ „Станата“, готови за употреба Пламен се зае активно с тяхното почистване и повторно конфигуриране напълно безвъзмездно. Така те могат да бъдат в помощ както на децата по време на занятията им, така и на техните преподаватели. Цялата техника беше предоставена за ползване от ученици и учители на 16.03.2017г.

Със сигурност има и други училища и други ученици близо до вас, които биха се зарадвали да ползват неползваното от вас годно компютърно оборудване.

Когато правиш добро, дори и да е малко, то никога не е напразно!

Екипа на УСТОИ Бизнес кредит 1

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: