Target costumers

Нашата мисия ни задължава да подпомагаме малкия бизнес в България. За да я реализираме предоставяме финансови средства на собственици на бизнес със следните параметри: 

Собственици на бизнес в сферата на търговия, услуги и производство:

Месечен оборот: до 50 000 лв.

Краткотрайни и дълготрайни материални активи: до 100 000 лв., от които максимум 40 000 лв. са в стока или материали;

Персонал: до 20 служители 

Земеделски производители:

Област Растениевъдство:

 • Зърнени култури – до 2 000 дка;
 • Фуражни култури – до 1 500 дка;
 • Технически култури – до 1 000 дка;
 • Етерично-маслени култури – до 100 дка;
 • Зеленчукопроизводство – до 100 дка;
 • Оранжерийно производство – до 10 дка;
 • Овощарство – до 100 дка;
 • Лозарство – до 50 дка.

Област Животновъдство:

 • Едър рогат добитък – до 150 глави;
 • Дребен рогат добитък – до 600 глави;
 • Птици – до 10 000 бр.;
 • Свине – до 100 бр.;
 • Пчели – до 200 кошера.

Политика към клиентитеUSTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg