FAQ

1. Как мога да получа кредит от УСТОИ АД?

 • Можете да се свържете с нас, като наберете националния ни телефон;
 • Можете да изпратите запитване за кредит през нашия интернет сайт;
 • Можете да посетите директно офиса ни. Информация за адрес във вашето населено място можете да откриете в секция „Контакти”

 

След като изберете предпочитания от Вас начин за връзка,  наш представител задължително ще бъде в личен контакт с Вас и ще можете да получите необходимата информация за изискванията и условията по кредитите ни.

 

2. Какви документи трябва да предоставя?

 

За да улесним нашите клиенти при кандидатстване, изискваме само документи, които те вече притежават. Не се налага кредитоискателите да набавят документи, специално за нуждите на кредитната сделка.

 

3. Какви са изискванията към мен, за да кандидатствам за кредит?

 

За да кандидатствате за кредит при нас е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

 • Да управлявате собствен или семеен бизнес в сферата на търговия, услуги, производство или земеделие;
 • Да имате идеи за бизнес развитие;
 • Да отговаряте на критериите ни за малък бизнес, които можете да видите в секцията „За нашите клиенти”, раздел „Целеви клиенти”.
 • Да живеете и имате бизнес в районите на действие на нашите кредитни офиси.

 

В случай, че не сте сигурни дали отговаряте на изискванията, обърнете към нас, посредством телефоните за връзка или изпратете запитване.

 

4. За какво мога да кандидатствам за кредит?

 

Нашите кредити са целеви – те са насочени за развитието на малкия бизнес. Всяка дейност, която е насочена към подобряване и развитие на бизнеса може да бъде подкрепена от нас. Типичните цели, свързани с управлявания бизнеса са следните:

 • Увеличаване на стоковата наличност и асортимента;
 • Закупуване на материали и оборудване;
 • Ремонт на бизнес помещения;
 • Откриване на нови бизнес обекти;
 • Закупуване на имоти;
 • Погасяване на задължения;
 • Закупуване на МПС и друга техника;

 

5. Как мога да получа одобрения кредит?

 

Средствата се изплащат по банков път по посочената от Вас банкова сметка.

 

6. Необходимо ли е да внасям такса за разглеждане на молбата?

 

Стандартните продукти, които ползват нашите клиенти са БЕЗ авансова такса за разглеждане на документите. В Тарифата ни за такси и комисионни можете да откриете информация за продуктите, при които изискваме такса ангажимент.

  

7. Какво ще бъде оскъпяването на ползвания от мен кредит?

 

Лихвените равнища са определени на базата на размера на ползвания кредит. Преди подаване на искането за бизнес кредит, нашият представител ще Ви информира за оскъпяването по кредита, включващо лихвен процент и такси, съгласно ОУТТК. Таксите, ако са приложими, се удържат от размера на одобрения кредит.

 

8. В рамките на какъв срок мога да получа решение по искания кредит?

 

Ние сме насочили нашите усилия към ускоряване на всички процеси, свързани с отпускането на кредити. Срокът за извършване на правилно проучване на бизнеса на нашите кредитоискатели и взимане на решение по сделката е седем дни след комплектуване на всички изискуеми документи. Взимането на решение по всяка кредитна сделка изисква внимание с оглед определяне на правилното решение в конкретния случая. Основен фактор при взимането на решение по кредитна сделка е съобразяване размера на искания кредит и този на погасителната вноска с възможностите в бизнеса и домакинството на кредитоискателя. 

 

9. Как мога да внасям вноските по кредита?

 

Вноските по кредита се внасят съгласно подписан погасителен план по посочената в договора за кредит банкова сметка на дружеството. При групови кредити е възможно и погасяване в съответния офис на дружеството, като падежната дата е посочена в погасителен план, а часът за плащане е предварително уточнен.

  

10. През какъв период се внасят вноските?

 

Вноските се внасят съгласно подписания от Вас погасителен план на съответното падежно число. Типично кредитите се изплащат от Вас на месечни вноски. За земеделските производители или други собственици на бизнес, със специфика в приходите от дейността си, предлагаме възможности за гъвкави погасителни планове или гратисни периоди. При групово кредитиране, при желание от страна на клиентите, е възможно погасяване и на двуседмични вноски.

 

11. Мога ли да погася предсрочно ползвания от мен кредит  и при какви условия може да стане това?

 

По всяко време можете да погасите кредита си предсрочно. Таксата, която се заплаща е минимална, съгласно ОУТТК и е включена в договора за кредит с нас.

 

12. Мога ли да рефинансирам кредита си?

 

Предоставяме възможност за рефинансиране на текущ кредит  на всичките ни лоялни клиенти при определени условия, за които можете да научите повече от Вашия обслужващ служител.  

USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg