Terms and conditions

1. Oбщи условия

2Тарифа за таксите и комисионните

3. Банкова сметка - Считано от 01.08.2014г., СИБАНК АД стана обслужваща банка на Дружеството. Всички наши клиенти ползват преференциални условия при погасяване на кредитите си към нас – специално договорената такса на банката за клиенти на Дружеството е 1.30 лв. при внасяне на каса.

Дължимите суми следва да бъдат превеждани по сметката на УСТОИ АД в СИБАНК:

IBAN: BG61BUIB98881027974601                            

BIC: BUIBBGSF

4. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ на месечна вноска към УСТОИ АД чрез услугата "Онлайн плащане на месечна вноска"

Плащането може да се извърши с дебитна или кредитна карта чрез системата Борика – ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата е притежател на дебитна или кредитна карта, като се ПОДДЪРЖАТ ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ: 

       

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ на услугата „Онлайн плащане на месечна вноска“ е длъжен да се запознае със следните правила:

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане на месечната вноска към УСТОИ АД чрез доброволно избран метод за плащане.

2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата „онлайн плащане на месечна вноска“ превежда размера на месечната вноска (дължима главница, лихви и такси), с добавена такса за допълнителна обработка на превода, която е в размер на:

  • 2% от размера на вноската, при заплащане с карти, носещи лого на   или
  • 0.7% от размера на вноската, при заплащане с карти, носещи лого на 
4.  Минималната сума за частично плащане на дължимата месечна вноска е в размер на 50 (петдесет) лева.

5.  В случай на частично плащане на дължимата месечна вноска, осчетводяването на плащането се извършва съгласно Общите условия;

В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.
USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg