Terms and conditions

1. Oбщи условия

2Тарифа за таксите и комисионните

3. Банкова сметка - Считано от 01.08.2014г., СИБАНК АД стана обслужваща банка на Дружеството. Всички наши клиенти ползват преференциални условия при погасяване на кредитите си към нас – специално договорената такса на банката за клиенти на Дружеството е 1.30 лв. при внасяне на каса.

Дължимите суми следва да бъдат превеждани по сметката на УСТОИ АД в СИБАНК:

IBAN: BG61BUIB98881027974601                            

BIC: BUIBBGSF

USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg