Careers

УСТОИ АД е организация, в която вярваме, че хората са най-важният фактор и ресурс, необходими за успеха на компанията. Към екипите ни се присъединяват квалифицирани, талантливи и динамични личности. Дружеството предлага интересна работа в динамична среда, както и възможности за конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. На служители, които допринасят за увеличаване на успехите на дружеството се предлагат допълнителни стимули и възможности за надграждащи обучения и професионално израстване. УСТОИ АД вярва в успеха на своя екип и смята, че развитието на компанията е възможно само когато хората в нея се развиват. Поради тази причина дружеството предпочита да развива и промотира собствените си кадри.

Присъединявайки се към екипа на дружеството Вие имате възможността да:

  • Работите в динамична среда;
  • Станете част от млад и амбициозен екип;
  • Поемате постепенно повече отговорности, с които да повишавате професионалната си квалификация;
  • Работите в среда на открит и конструктивен диалог;
  • Съдействате на нашите клиенти да развиват своя бизнес; 

Възприемате себе си за човек, който се стреми към: 

  • Прилагането на проактивен подход в работата;
  • Високи нива на личен професионализъм;
  • Професионално развитие и надграждане на уменията;
  • Споделяне на личните и корпоративни ценности;
  • Подсигуряване на висококачествено обслужване на клиентите; 

Това означава, че присъединяването Ви към екипа на УСТОИ АД ще допринесе, както за Вашето професионално развитие, така и за постигането на повече успехи за Дружеството. 

Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: office@ustoi.org

 

Свободни позиции:

1. Супервайзор кредитен офис - София

Допълнителни документи:

1. Въпросник

USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg