Business loans

Предназначение

/iStock_000011125821XSmall.jpg

УСТОИ АД стимулира развитието на дребните предприемачи, като предлага изгодни възможности за финансиране на техните потребности. Нашите клиенти могат да получат средства за:

  • Увеличаване на стоковата наличност и асортимента;
  • Закупуване на материали и оборудване;
  • Ремонт на бизнес помещения;
  • Откриване на нови бизнес обекти;
  • Закупуване на имоти;
  • Погасяване на задължения;
  • Закупуване на МПС и друга техника; 

 Възможности за финансиране

УСТОИ АД предоставя изключително изгодни условия за финансиране на собственици на малък бизнес в сферата на търговията, услугите и дребното производство. Кредитите, които предоставяме са специално разработени с оглед спецификата на съответната бизнес дейност. На всеки клиент се подготвя специална оферта, в която съвместно с кредитоискателя се определят срок на кредита и удобна по размер погасителна вноска. Размерът на кредита и този на погасителната вноска се определят на базата на конкретните потребности в бизнеса и възможностите на кредитоискателя. Лихвените равнища са фиксирани за целия период на договора. Таксите са по-ниски от тези на основните конкуренти. Процедурата е улеснена и се изискват само документи, които клиентите притежават. 

 

Примерен кредит:

Вид дейност Tърговия с дамски дрехи
Сума 10 000 лв.
Предназначение

Закупуване на ново оборудване, сезонна стока

и рефинансиране на задължения

Срок 24 месеца
Размер на месечна вноска 496 лв. 
Обезпечение  Поръчителство
Такси

ОУТТК

 

Примерен кредит:

Вид дейност Tърговия с обувки                                          
Сума 5 000 лв.
Предназначение

Зареждане със сезонна стока

Срок 18 месеца
Размер на месечна вноска 340 лв. 
Обезпечение  Поръчителство
Такси

ОУТТК

 

Примерен кредит:

Вид дейност Производство на дамска конфекция                 
Сума 30 000 лв.
Предназначение

Обновяване на оборудването - закупуване на

нова техника и ремонт на помещението

Срок 60 месеца
Размер на месечна вноска 775 лв. 
Обезпечение  Ипотека на недвижим имот
Такси

ОУТТК 

 Обезпечение

За да отговорим на индивидуалните възможности на нашите клиенти, ние предоставяме различни варианти за обезпечение на кредитите.

 

  • Обезпечение посредством поръчители;
  • Обезпечение посредством залог на движимо имущество;
  • Обезпечение посредством ипотека на недвижим имот;

 

За клиентите, които се нуждаят от допълнителни парични средства, но не могат да предоставят обезпечение, УСТОИ АД предоставя възможности за групово кредитиране, при което не се изисква залог или поръчителство. 

Собственици на малък бизнес получават кредит от УСТОИ АД, като създават група от минимум трима човека.Тогава те получават достъп до нарастващи кредити  за  оборотен капитал и малки инвестиции, за които не се изисква обезпечение. Кредитите започват от максимум 1 200 лева и нарастват постепенно, заедно с нарасналата платежоспособност на клиента.  Членовете на групата взаимно се подбират и гарантират един на друг одобрените кредити. Важно условие е членовете на групата да се познават добре и да си имат взаимно доверие.  

Бивши клиенти на Дружеството, които са били членове на групи, могат да кандидатстват отново за кредити в размер до максимално ползвания кредит. Горната граница на кредити по линия на груповото кредитиране е 6 000 лв., като членовете на добри групи могат да ползват и паралелни кредити.

Кандидатствай за бизнес кредит

USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg