Agroexpress loan

Предназначение

/Акценти/iStock_000020862347Large.jpg

От 2013 година екипът на УСТОИ АД вече подпомага всички земеделски стопани в малките населени места! Ние създадохме продукт АГРОЕКСПРЕС, за да съдействаме на повече земеделски стопани да реализират своите идеи на изгодна цена. Той е предназначен за всички регистрирани и нерегистрирани стопани, занимаващи се със земеделска дейност в малките населени места. 

 

  • Закупуване на семена, торове, препарати, горива
  • Ремонти дейности
  • Увеличаване на броя отглеждани животни
  • Погасяване на стари задължения
  • Закупуване на оборудване
  • Общо предназначение 

 

Възможности за финансиране

По линия на продукт АГРОЕКСПРЕС земеделските стопани могат да кандидатстват за кредити от 1 000 до 1 500 лв. в зависимост от индивидуалните си потребности и възможности. Създадени са възможности за гъвкави погасителни планове, съобразени със спецификата на земеделската дейност. Лихвените равнища са фиксирани за целия период на договора. Таксите са по-ниски от тези на основните конкуренти. Процедурата е улеснена с оглед документи. Изискват се само документи, които клиентите притежават. 

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски стопанин, отглеждащ  домати                                       
Сума 1500 лв
Предназначение Погасяване на задължения и закупуване на препарати
Срок 18 месеца
Размер на месечната вноска

118 лв.

Обезпечение  Поръчителство
Такси

ОУТТК 

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски стопанин, отглеждащ  кози  
Сума
 
1000 лв.
Предназначение Закупуване на фураж
Срок 12 месеца
Размер на месечната вноска

При равни месечни вноски:

107 лв. за целия срок на кредита.

При гъвкав погасителен план с 6 месеца гратисен период:

23 лв. през месеците без млеконадой (в периода м.01-03 и м.10-12)

190 лв. през месеците с млеконадой (в периода м.04-09)

Обезпечение Поръчителство
Такси 

ОУТТК

 

Обезпечение

За да улесним достъпа на нашите клиенти до качествен финансов ресурс, ние не изискваме материално обезпечение. Даваме възможност клиентите ни да ползват финансови средства , като ги обезпечат посредством поръчителство от близък човек – роднина или приятел

За клиентите, които се нуждаят от допълнителни парични средства, но не могат да предоставят обезпечение, УСТОИ АД предоставя възможности за групово кредитиране, при което не се изисква залог или поръчителство.

 

Земеделски стопани получават кредит от УСТОИ АД, като създават група от минимум трима човека.Тогава те получават достъп до нарастващи кредити  за  оборотен капитал и малки инвестиции, за които не се изисква обезпечение. Кредитите започват от максимум 1 200 лева и нарастват постепенно, заедно с нарасналата платежоспособност на клиента.  Членовете на групата взаимно се подбират и гарантират един на друг одобрените кредити. Важно условие е членовете на групата да се познават добре и да си имат взаимно доверие.  

USTOI JSC is a member of European Microfinance Network and The Microfinance Centre
"Business credit 1" is a trademark of USTOI JSC USTOI JSC is an administrator of personal data under the LPPD reg.№15466 USTOI JSC is a financial institution under the CIA reg.№ BGR00098

Funding is provided through a "European Progress Microfinance Facility" created by the European Union

.
Ustoi Ltd is created with the support of:
Accepted payment methods Visa and MasterCard
Резултат с изображение за visa

USTOI PLC 2016 All rights reserved.
Powered by Website.bg