Ценностна система

Вяра – ние изграждаме дългогодишно партньорство с нашите клиенти като прилагаме ясни принципи и подходи на кредитиране.

Отговорност – ние разбираме отлично социалната отговорност, която носим като кредитор спрямо нашите клиенти и техния бизнес. Поради тази причина подхождаме внимателно и задълбочено към всички техни идеи и предизвикателства, които срещат. Вярваме, че за да съществува бизнесът и занапред, е важно да се взимат обмислени финансови решения, свързани с перспективите за развитие.

Последователност – от 1998 г. до днес екипът ни работи в подкрепа на малкия бизнес в България, като се стреми към постоянно усъвършенстване и предоставяне на по-качествени услуги на нашите клиенти.

Справедливост – стремежът ни за предоставяне на качествени финансови услуги ни подтиква да прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Идентифицирайки и разбирайки конкретните потребности на всеки предприемач, ние съдействаме адекватно за реализацията на неговите лични бизнес планове.

Лоялност – работейки чрез прозрачни и ясни принципи и подходи на кредитиране, ние изграждаме дългогодишно партньорство с нашите клиенти. Вярваме силно, че можем да вървим напред, само ако го правим заедно с нашите клиенти.УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg