Целеви клиенти

Нашата мисия ни задължава да подпомагаме малкия бизнес в България. За да я реализираме предоставяме финансови средства на собственици на бизнес със следните параметри: 

Собственици на бизнес в сферата на търговия, услуги и производство:

Месечен оборот: до 50 000 лв.

Краткотрайни и дълготрайни материални активи: до 100 000 лв., от които максимум 40 000 лв. са в стока или материали;

Персонал: до 20 служители 

Земеделски производители:

Област Растениевъдство:

 • Зърнени култури – до 2 000 дка;
 • Фуражни култури – до 1 500 дка;
 • Технически култури – до 1 000 дка;
 • Етерично-маслени култури – до 100 дка;
 • Зеленчукопроизводство – до 100 дка;
 • Оранжерийно производство – до 10 дка;
 • Овощарство – до 100 дка;
 • Лозарство – до 50 дка.

Област Животновъдство:

 • Едър рогат добитък – до 150 глави;
 • Дребен рогат добитък – до 600 глави;
 • Птици – до 10 000 бр.;
 • Свине – до 100 бр.;
 • Пчели – до 200 кошера.

Политика към клиентитеУСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg