История

1999 г. Акционерно дружество "УСТОИ" се явява продължител на едноименната програма за микрофинансиране "УСТОИ", стартирала дейността си през есента на 1998 г. в рамките на Catholic Relief Services (CRS). CRS е американска неправителствена организация, извършваща дейност в над 80 страни от 1943 г. От 1999 г., дейността на УСТОИ се подпомага от Американската агенция за международно развитие (USAID), която предостави значителен финансов ресурс за подкрепа развитието на малкия бизнес в България.

Основен акцент в работата на програма УСТОИ е да се даде възможност на микропредприемачи  с ограничен финансов ресурс, както и на представители на различни етноси да получат достъп до финансови услуги. Хиляди клиенти на програмата успяха с нейна помощ да развият своите бизнес начинания и в последствие станаха клиенти на банките. По този начин се реализира мисията на програма УСТОИ, свързана с укрепването на малкия бизнес и увеличаване на доходите в домакинствата.

2005 г. УСТОИ се регистрира като акционерно дружество. Дружеството продължи да работи с целевата група на програма УСТОИ и да допринася за укрепването на малкия бизнес в България.

2009 г.  УСТОИ АД се регистрира към БНБ като небанкова финансова институция съгласно Закона за кредитните институции.

2012 г. УСТОИ АД регистрира и утвърждава собствена търговска марка "Бизнес кредит 1".

2014 г. Европейският Инвестиционен Фонд и УСТОИ АД подписаха договор за финансиране в размер на 1 милион евро, насочен към подкрепата на повече от 500 малки предприятия в България. Финансирането се предоставя посредством „Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС“,  създаден от Европейския Съюз.УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg