Общи условия

1. Oбщи условия

2Тарифа за таксите и комисионните

3. Банкова сметка - Считано от 01.08.2014г., СИБАНК АД стана обслужваща банка на Дружеството. Всички наши клиенти ползват преференциални условия при погасяване на кредитите си към нас – специално договорената такса на банката за клиенти на Дружеството е 1.30 лв. при внасяне на каса.

Дължимите суми следва да бъдат превеждани по сметката на УСТОИ АД в СИБАНК:

IBAN: BG61BUIB98881027974601                            

BIC: BUIBBGSF

УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg