Основни принципи на кредитиране

За да реализираме нашата мисия и да удовлетворим в пълна степен потребностите на клиентите ни, екипът ни се ръководи от три основни принципа на кредитиране. 

Прозрачност – за нас прозрачността лежи в основата на взаимоотношенията с нашите клиенти. Информираността и ясните условия на партньорството са задължителни компоненти в работата ни, за да могат клиентите ни да направят информиран и аргументиран избор. За да подсигурим прилагането на този принцип ние работим с добре обучен екип, който предоставя адекватна информация на клиентите и отговаря на всички техни въпроси. Всички договори и документи, до които имат досег клиентите ни са създадени на разбираем език и защитават интересите им.

 

Индивидуален подход – нашият екип знае, че всеки бизнес е уникален и се нуждае от разбиране и индивидуална подкрепа. Поради тази причина третираме индивидуално всеки наш клиент и неговите потребности. Следим постоянно идеите на нашите клиенти и своевременно изменяме продуктите си, за да могат те в по-голяма степен да удовлетворят нуждите на малките предприемачи. 

 

Добро познаване на бизнеса – повече от 15 години, ние работим в подкрепа на малкия бизнес в България. Поради тази причина  твърдим, че познаваме и разбираме бизнеса на нашите клиенти, както и всички стремежи и предизвикателства, свързани с него. Именно за това винаги сме се стремили да предлагаме услуги, които да са достъпни за нашите клиенти и да отговарят на потребностите им. 
УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg