Агроекспрес кредит

Предназначение

/Акценти/iStock_000020862347Large.jpg

От 2013 година екипът на УСТОИ АД вече подпомага всички земеделски стопани в малките населени места! Ние създадохме продукт АГРОЕКСПРЕС, за да съдействаме на повече земеделски стопани да реализират своите идеи на изгодна цена. Той е предназначен за всички регистрирани и нерегистрирани стопани, занимаващи се със земеделска дейност в малките населени места. 

 

  • Закупуване на семена, торове, препарати, горива
  • Ремонти дейности
  • Увеличаване на броя отглеждани животни
  • Погасяване на стари задължения
  • Закупуване на оборудване
  • Общо предназначение 

 

Възможности за финансиране

По линия на продукт АГРОЕКСПРЕС земеделските стопани могат да кандидатстват за кредити от 1 000 до 1 500 лв. в зависимост от индивидуалните си потребности и възможности. Създадени са възможности за гъвкави погасителни планове, съобразени със спецификата на земеделската дейност. Лихвените равнища са фиксирани за целия период на договора. Таксите са по-ниски от тези на основните конкуренти. Процедурата е улеснена с оглед документи. Изискват се само документи, които клиентите притежават. 

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски стопанин, отглеждащ  домати                                       
Сума 1500 лв
Предназначение Погасяване на задължения и закупуване на препарати
Срок 18 месеца
Размер на месечната вноска

118 лв.

Обезпечение  Поръчителство
Такси

ОУТТК 

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски стопанин, отглеждащ  кози  
Сума
 
1000 лв.
Предназначение Закупуване на фураж
Срок 12 месеца
Размер на месечната вноска

При равни месечни вноски:

107 лв. за целия срок на кредита.

При гъвкав погасителен план с 6 месеца гратисен период:

23 лв. през месеците без млеконадой (в периода м.01-03 и м.10-12)

190 лв. през месеците с млеконадой (в периода м.04-09)

Обезпечение Поръчителство
Такси 

ОУТТК

 

Обезпечение

За да улесним достъпа на нашите клиенти до качествен финансов ресурс, ние не изискваме материално обезпечение. Даваме възможност клиентите ни да ползват финансови средства , като ги обезпечат посредством поръчителство от близък човек – роднина или приятел

За клиентите, които се нуждаят от допълнителни парични средства, но не могат да предоставят обезпечение, УСТОИ АД предоставя възможности за групово кредитиране, при което не се изисква залог или поръчителство.

 

Земеделски стопани получават кредит от УСТОИ АД, като създават група от минимум трима човека.Тогава те получават достъп до нарастващи кредити  за  оборотен капитал и малки инвестиции, за които не се изисква обезпечение. Кредитите започват от максимум 1 200 лева и нарастват постепенно, заедно с нарасналата платежоспособност на клиента.  Членовете на групата взаимно се подбират и гарантират един на друг одобрените кредити. Важно условие е членовете на групата да се познават добре и да си имат взаимно доверие.  

УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg