Дейност

От есента на 1998 г. екипът на УСТОИ АД подпомага развитието на малкия бизнес в България чрез предоставяне на предприемачите бърз, качествен и постоянен достъп до финансови услуги.

За да отговорим на нуждите на нашите клиенти ние специализираме в отпускането на краткосрочни кредити, с което намаляваме цената за привлечения ресурс от гледна точка на клиента. Лихвеният процент е фиксиран за целия срок на кредита, таксите са по-ниски от тези на основните конкуренти.

УСТОИ АД е уникална за България институция, работеща посредством т.нар. групово кредитиране. Особеност на груповото кредитиране е, че клиентите сформират групи от свои колеги и познати, също микро предприемачи. Групите са в размер от 3-15 члена, които взаимно си гарантират за получаваните кредити. По този начин клиентите не трябва да привличат други лица като гаранти или да предлагат материално обезпечение на ползваните от тях кредити.

Гордеем се, че за 15 години сме съдействали на хиляди клиенти да укрепят и развият своя бизнес, като сме предоставили повече от 45 000 кредита на обща стойност над 65 млн. лева.

Нашият екип работи на регионален принцип, като обслужваме микро предприемачи и земеделски производители, живеещи и извършващи дейността си в съответния регион. УСТОИ АД оперира чрез 6 кредитни офиса в страната: София, Перник, Пловдив, Плевен, В.Търново и Русе.

От началото на 2012 г. активно работим със земеделски производители в населени места около Пловдив и Плевен. Нашето предложение включва разнообразни кредитни продукти, от които могат да се възползват както регистрирани земеделски производители, така и  всички други земеделски стопани.


УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg