Калкулатор за Ипотечен бизнес кредит

Мотивирани ли сте да реализирате Вашата бизнес идея? В рамките на по-малко от 1 минута ще разберете каква е възможността да я финансирате.
Попълнете основна информация за вашата фирма, за да се появи Бизнес калкулатора.
Име на фирмата:
ЕИК:
Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се разглеждат от УСТОИ Ипотечен бизнес кредит 1 като конфиденциална информация!
Електронна поща:
Населено място:
Въвеждайте само числа в полетата по-долу.
Средно месечен оборот:
Средно дневен оборот:
Брой работни дни:
Размер на притежаваната стока, лв.:
Среден процент надценка:
Стойност на притежаваното имущество, лв.:
Обзавеждане, оборудване, МПС и др.
Брой заети в бизнеса:
Предназначение на кредита:
Предоставените данни са свързани с фирмена отчетност и се третират като конфиденциална информация!
ПРОДЪЛЖИ Натиснете бутона, за да се появи Бизнес калкулатора.

УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg